top of page

Bilten Zafè Kowona # 2

Zanmi nou yo,


Onè. Jodi a nap prezante dezyèm numewo bilten sou zafè Kowona a. Tanpri peze sou lyen anba pou ka telechaje bilten an. E tanpri pa bliye pataje bilten an avèk fanmi w e lòt zanmi w. Pa ezite kontakte nou pou pataje ide w sou bilten an avèk nou.


Mèsi anpil.

 

Dear friends,


Greetings. This is our second issue of the newsletter on COVID-19. Please click on the link below to download the newsletter. Please be sure to share it with family and friends. Do not hesitate to contact us to share your ideas about the newsletter.


Thank you.


Bilten Kowona No2
.pdf
Download PDF • 2.44MB


33 views0 comments
bottom of page