Communique de Presse

Le 4 septembre 2020 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Pour distribution immédiate (Les versions créole et anglaise s’ensuivent)

Du : Front Uni de la Diaspora Haïtienne (FUDH)

Sujet : Assassinat de Me Monferrier Dorval, av., Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince. (telechargez l'article ci-dessous)

Communique de Presse
.pdf
Download PDF • 434KB

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Bilten Zafè Kowona

Zanmi nou yo, Onè. Nan pwochenn ane kap vini la a pati mwa Jiyè sila a, Fwon Ini ap pibliye ou bilten totalman an Kreyòl sou Zafè Kowona chak de (2) mwa pou kontinye bay bon jan enfòmasyon nan bon ti