Message de Solidarite

Fwon Ini kontinye kanpe ak fre l, sel ki an Ayiti pou di: nou bouke ak zak kidnapin yo. Li kanpe tou ak Konferans Evek Katolik peyi d'Ayiti pou mande liberasyon otaj yo

Le Front Uni de la Diaspora Haitienne continue de se tenir debout avec se freres et soeurs qui vivent en Haiti pour dire: nous sommes fatigues avec les actes de kidnappings. Le Front Uni se tient debout avec la Conference des Eveques Catholiques d'Haiti pour reclamer la liberation des otages.

The United Front of the Haitian Diaspora continues to stand with its brothers and sisters in Haiti to say: we are tired with the kidnappings. The United Front stands also with the Conference of Catholic Bishops of Haiti to ask for the liberation of the hostages


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Bilten Zafè Kowona

Zanmi nou yo, Onè. Nan pwochenn ane kap vini la a pati mwa Jiyè sila a, Fwon Ini ap pibliye ou bilten totalman an Kreyòl sou Zafè Kowona chak de (2) mwa pou kontinye bay bon jan enfòmasyon nan bon ti